تعريف مصالح سنگي و انواع مصالح سنگي (شن و ماسه)

تعريف مصالح سنگي و انواع مصالح سنگي (شن و ماسه) :مصالح سنگي عبارتند از ذرات غير چسبنده متشکل از قطعات گردگوش يا تيز گوشه که کم و بيش از مواد معدني سنگ اصلي بدون تغيير شيميايي عمده تشکيل يافته اند و حدود 70 تا80 درصد بتن را تشکيل مي دهند و مصالح سنگي مصرفي در بتن و ملات دو نوع مي باشند:
1.مصالح سنگي طبيعي : به صورت شن و ماسه در طبيعت وجود دارند و يا از خرد کردن سنگهاي طبيعي بدست مي آيند.
2.مصالح سنگي مصنوعي : مصالحي هستند که از تفاله هاي آهن گدازي و يا مصالح ديگري که به همين منظور ساخته شده اند تهيه مي گردند.

تقسيم بندي مصالح سنگي از نظر اندازه (ابعاد)

ردیف نام سنگدانه ابعاد سنگدانه
1 ماسه ذرات تا 2 میلیمتر
2 شن  ذرات بین 2 تا 30 میلیمتر (2 تا 6 میلی متر را شن نخودی هم می گویند)
3 قلوه سنگ ذرات بین 20 تا 80 میلی متر
4 لاشه سنگ قطعات بزرگتر از 80 میلی متر


از نظر اندازه مصالح سنگي به چهار گروه به شرح زير تقسيم مي گردند:
1.ماسه =ذرات تا 2 ميلي متر
2.شن =ذرات بين 2تا 30 ميلي متر(2 تا 6 میلی متر شن نخودی)
3.قلوه سنگ =ذرات بين 20 تا 80 ميلي متر
4.لاشه سنگ = قطعات بزرگ تر از 80 ميلي متر

 قیمت شن و ماسه با توجه به نوع مصرف آنها و نوع دانه بندی آنها تعیین میگردد.

 

 

عوامل موثر در تعیین قیمت آجر

عوامل موثر در تعیین قیمت آجر:آجر از مصالح مصنوعي به شمار مي رود که از ترکيب خاک و آب بدست ميايد.

آجر يکي از قديمي ترين مصالح ساختماني شناخته شده مي باشد و هنوز هم اهميت خود را حفظ کرده است.
مقاومت کششي آجر حايز اهميت است و ذرات خاک بايد بتوانند به خوبي در يکديگر ذوب شوند. مواد اوليه در تهيه آجر داراي اهميت زيادي مي باشد و در برآورد قيمت مصالح ساختماني در سازه بايد قيمت آجر را مد نظر قرار داد.
موارد استفاده آجر متعدد و به منظور پی سازي ، نما سازي ، ديوار باربر ،سنگ فرش کوچه و خيابان ومنازل و طاق زني مورد استفاده قرار ميگيرد.

آجر طي مراحل زير توليد ميشود:

 

عوامل موثر در قیمت مصالح ساختمانی

 

عوامل موثر در قیمت مصالح ساختمانی:بر کسي پوشيده نسيت که کشور ما روي کمربند زلزله آلپايد قرار گرفته است و اکثر شهر ها و روستاها از جمله شهر تهران در کنار گسل هاي لرزه زا واقع شده اند.
هر از گاهي شاهد زلزله هاي مرگبار هستيم که موجب خسارت هاي جاني و مالي فراواني ميگردد و از اين راه ساليانه مبالغ هنگفتي از سرمايه ملي صرف بازسازي اين مناطق مي شود که در غير اينصورت ميتوانست صرف توسعه و آباداني کشور گردد.


براي جلوگيري از تکرار چنين فجايعي بايد از هم اکنون ساختمانهاي با عملکرد مناسب در برابر زلزله شناخته شده و تا حد امکان ساختمانهاي قديمي تقويت شوند.


سه عامل مهم در صنعت ساختمان و قیمت مصالح ساختمانی

1-کيفيت مصالح ساختماني

2- اجرا

3- طراحي 

در اين خصوص آگاهي مهندسان عمران با اين موضوعات و اهميت آنها در حفظ جان و مال مردم و حفظ سرمايه هاي ملي و همچنين آگاهي کارفرمايان از مسايلي از اين قبيل ؛ ميتواند به تحول در صنعت ساخت و ساز کشور منجر شود و امروزه بيش از پيش اين نياز احساس مي شود.
با اين هدف سايت www.shenrizan.com را راه اندازي کرديم که داراي اطلاعات مفيدي در زمينه مصالح ساختماني مي باشد .
با توجه به اين که مهندسان و مجريان فعال در صنعت ساختمان در جهت بهينه سازي در صنعت ساختمان حرکت مي کنند ما نيزبر آن شديم که به نوبه ي خود در جهت بهبود خلا هايي که در مسير تهيه ي مصالح با کيفيت وجود دارد قدم برداريم .
باشد که با ياري پروردگار وفعالان صنعت ساختمان به اين مهم در سطح کشور دست يابيم.

 

 قیمت مصالح ساختمانیقیمت مصالح ساختمانی

يکي از موضوعاتی که باید در صنعت ساختمان مورد توجه قرار بگیرد شناخت مصالح ساختماني و عوامل تاثير گذار در قيمت مصالح ساختماني است .
هيچ گراني بي حکمت نيست.
در اينجا ما به معرفي کلياتي در مورد مصالح ساختماني و عوامل تاثير گذار در قيمت مصالح ساختماني در غالب معرفي خواص  آنها خواهيم پرداخت.

تهران -شهرک ژاندارمری **** 021****-0912**** email@ email.com

قیمت مصالح ساختمانی, قیمت شن و ماسه, قیمت سیمان را از ما بپرسید.

تخصص ما ارائه قیمت مصالح ساختمانی, قیمت شن و ماسه, قیمت سیمان است.

خبرنامه سایت

برای ثبت نام لطفا اطلاعات خود را وارد کنید .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت