تعريف مصالح سنگي و انواع مصالح سنگي (شن و ماسه)

تعريف مصالح سنگي و انواع مصالح سنگي (شن و ماسه) :مصالح سنگي عبارتند از ذرات غير چسبنده متشکل از قطعات گردگوش يا تيز گوشه که کم و بيش از مواد معدني سنگ اصلي بدون تغيير شيميايي عمده تشکيل يافته اند و حدود 70 تا80 درصد بتن را تشکيل مي دهند و مصالح سنگي مصرفي در بتن و ملات دو نوع مي باشند:
1.مصالح سنگي طبيعي : به صورت شن و ماسه در طبيعت وجود دارند و يا از خرد کردن سنگهاي طبيعي بدست مي آيند.
2.مصالح سنگي مصنوعي : مصالحي هستند که از تفاله هاي آهن گدازي و يا مصالح ديگري که به همين منظور ساخته شده اند تهيه مي گردند.

تقسيم بندي مصالح سنگي از نظر اندازه (ابعاد)

ردیف نام سنگدانه ابعاد سنگدانه
1 ماسه ذرات تا 2 میلیمتر
2 شن  ذرات بین 2 تا 30 میلیمتر (2 تا 6 میلی متر را شن نخودی هم می گویند)
3 قلوه سنگ ذرات بین 20 تا 80 میلی متر
4 لاشه سنگ قطعات بزرگتر از 80 میلی متر


از نظر اندازه مصالح سنگي به چهار گروه به شرح زير تقسيم مي گردند:
1.ماسه =ذرات تا 2 ميلي متر
2.شن =ذرات بين 2تا 30 ميلي متر(2 تا 6 میلی متر شن نخودی)
3.قلوه سنگ =ذرات بين 20 تا 80 ميلي متر
4.لاشه سنگ = قطعات بزرگ تر از 80 ميلي متر

 قیمت شن و ماسه با توجه به نوع مصرف آنها و نوع دانه بندی آنها تعیین میگردد.

 

 

تهران -شهرک ژاندارمری **** 021****-0912**** email@ email.com

قیمت مصالح ساختمانی, قیمت شن و ماسه, قیمت سیمان را از ما بپرسید.

تخصص ما ارائه قیمت مصالح ساختمانی, قیمت شن و ماسه, قیمت سیمان است.

خبرنامه سایت

برای ثبت نام لطفا اطلاعات خود را وارد کنید .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت